Procedury bezpieczeństwa na czas epidemii

  • PROCEDURA dla Wychowanków Bursy nr 5 - pobierz
  • PROCEDURA - postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, wychowanka koronawirusem SARS-COV-2 w Bursie nr 5 w Warszawie - pobierz
  • PROCEDURA - postępowania prewencyjnego pracowników i wychowanków w czasie zagrożenia epidemicznego - pobierz
  • Zasady organizacji pobytu w Bursie w roku szkolnym 2020/2021 - pobierz