Patron Bursy nr 5

GRAŻYNA LIPIŃSKA

1902-1995
PPŁK ARMII KRAJOWEJ

Ppłk mgr inż. Grażyna Lipińska to jedna z najwybitniejszych Polek XX wieku.
Urodzona w Warszawie i wychowana w patriotycznych tradycjach od najmłodszych lat zaangażowana była w walkę o odzyskanie niepodległości Polski. Działała w Związku Strzeleckim, Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionach. Jako młoda dziewczyna brała udział w walkach o polskość Lwowa, w obronie Rzeczypospolitej przed najazdem bolszewickim 1920 r. oraz  w III Powstaniu Śląskim. Po I wojnie światowej ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, a także pedagogikę. Pracowała jako nauczyciel w gimnazjach warszawskich, a w 1935 r. podjęła gracę jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Grodnie.

Podczas najazdu hitlerowskiego na Polskę i po napaści Sowietów walczyła w obronie Grodna organizując do walki młodzież. Aresztowana przez okupanta sowieckiego i skazana na 15 lat obozów karnych w Mińsku, została z nich uwolniona w czerwcu 1941 r. po napaści niemieckiej na Związek Radziecki.
Po powrocie do Warszawy zaangażowała się do pracy w tajnym nauczaniu i działalności w Związku Walki Zbrojnej. Przeszkolona do pracy wywiadowczej działała w wywiadzie strategicznym w Mińsku, gdzie w uznaniu swoich osiągnięć została mianowana szefem Ekspozytury Wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. W 1944 r. po zajęciu Mińska przez Armię Czerwoną, ponownie aresztowana, spędziła w sowieckich więzieniach i obozach 12 lat.
W 1956 r. wróciła do Warszawy podejmując pracę bibliotekarki  w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Swoje wspomnienia z lat 1939 - 1956 spisała w dziele, Jeśli zapomnę o nich...", które zostało zdeponowane w Bibliotece Polskiej w Londynie. Prozę wspomnieniową autorki wydano w Paryżu, a następnie w Polsce.
Ostatni okres życia upłynął Grażynie Lipińskiej na opracowaniu i wydaniu wspomnień jej matki, pisarki i poetki - Anny Sokołowskiej, pochodzącej ze starodawnego rodu Skarbków.
Grażyna Lipińska ceniona i szanowana do końca życia, po śmierci spoczęła w rodzinnym grobowcu na służewieckim cmentarzu św. Katarzyny w Warszawie.
Uroczyste nadanie imienia ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej  Bursie nr 5 w Warszawie odbyło się dnia 27.04.1998 r.