bip

INFORMACJE OGÓLNE
O BURSACH

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 11. z 1991 r. Nr 95 

budynek

Bursa nr 5 - Warszawa

bursa nr 5 logo

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

PORADNIE

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

Opłaty

Opłata za pokój – 185 zł  (miesięcznie)
Całodzienne wyżywienie – 19 zł  (dziennie)
Opłatę wnosimy gotówką w sekretariacie bursy lub na konto bursy.
Numer konta bursy:   03 1030 1508 0000 0005 5009 1089