bip

INFORMACJE OGÓLNE
O BURSACH

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 11. z 1991 r. Nr 95 

budynek

Bursa nr 5 - Warszawa

bursa nr 5 logo

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

PORADNIE

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

INFORMACJA

W związku z potwierdzeniem woli przez zakwalifikowane kandydatki i kandydatów oraz  brakiem wolnych miejsc, Bursa nr 5 nie będzie prowadziła rekrutacji uzupełniającej.

REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Państwo,
29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można będzie zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Wychowankowie, którzy zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w bursie wypełniają deklarację kontynuowania pobytu i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego wychowanka składają w bursie w terminie 17 kwietnia – 26 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do burs będą mogli dokonać rejestracji od 29 kwietnia 2019 r. od godziny 12.00.

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji można dokonać wyboru dowolnej liczby burs  i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku  o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz informacją, do jakiej szkoły kandydat został zakwalifikowany należy złożyć w bursie pierwszego wyboru do 19 lipca 2019 r. do godziny 16.00.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do szkoły ponadpodstawowej można uzyskać w terminie od 16 lipca 2019 r.

Przed wypełnieniem deklaracji kontynuacji lub wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.


Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

Zasady postępowania rekrutacyjnego - pobierz

Kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do burs prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę - pobierz


Elektroniczny system rekrutacji przedstawia ofertę  warszawskich burs. - więcej

images5U2PX422a

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem wolnych miejsc Bursa nr 5 nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej.