Zapewniamy

  • ciepłą atmosferę
  • domowy klimat
  • życzliwość ,serdeczność i wyrozumiałość
  • pomoc w nauce i adaptacji
  • realizację zainteresowań młodzieży
  • czas i cierpliwość dla każdego
  • działania pedagogiczne zgodne ze statutem i regulaminem