bip

INFORMACJE OGÓLNE
O BURSACH

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 11. z 1991 r. Nr 95 

budynek

Bursa nr 5 - Warszawa

bursa nr 5 logo

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

PORADNIE

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

Wychowawcy

 • Marta Baj – DYREKTOR
 • Aneta Bąkowska – WYCHOWAWCA
 • Helena Brzozowska – WYCHOWAWCA
 • Ewa Charymska - WYCHOWAWCA
 • Grzegorz Karolkiewicz - WYCHOWAWCA
 • Urszula Kela - WYCHOWAWCA
 • Alina Kenderow – WYCHOWAWCA
 • Edward Lorens – WYCHOWAWCA
 • Krzysztof Sołtan – WYCHOWAWCA
 • Halina Stachowska – WYCHOWAWCA
 • Tadeusz Szczepankowski – WYCHOWAWCA
 • Dorota Wieczorek – WYCHOWAWCA
 • Jolanta Więzik – WYCHOWAWCA

 

Zapewniamy

 • ciepłą atmosferę
 • domowy klimat
 • życzliwość ,serdeczność i wyrozumiałość
 • pomoc w nauce i adaptacji
 • realizację zainteresowań młodzieży
 • czas i cierpliwość dla każdego
 • działania pedagogiczne zgodne ze statutem i regulaminem